Polska Akademia Umiejętności
 
  Strona główna
Bieżący numer
   

" ... geoinformatyka to nauka o sposobach gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, analizowania i przedstawiania danych, zdefiniowanych w ziemskiej czasoprzestrzeni, przy wykorzystaniu odpowiedniej technologii informatycznej ...
...Gromadzenie tego rodzaju informacji właściwe jest wszystkim naukom o Ziemi, łącznie z geodezją, oraz naukom górniczym i o ochronie środowiska, a także naukom zajmującym się niegeologicznymi obiektami na powierzchni Ziemi."

prof. Janusz KOTLARCZYK
Honorowy Przewodniczący Komisji Geoinformatyki PAU


Na łamach "Geoinformatica Polonica" publikowane są zarówno oryginalne jak i przeglądowe artykuły z zakresu szeroko pojętej geoinformatyki. Ta dziedzina nauki, operująca danymi geoprzestrzennymi, łączy, lub też posiada obszary wspólne z klasycznymi już naukami o Ziemi, takimi jak geologia, geofizyka, geodezja, kartografia, górnictwo, inżynieria środowiska, techniki kształtowania powierzchni Ziemi.

"Geoinformatica Polonica" stwarza Autorom, wywodzącym się z różnych kręgów dyscyplin nauki i techniki, prezentowania rozwiązań informatycznych, Czytelnikom zaś poznawanie bardzo różnych zastosowań informatyki (m.in. metod rozpoznawania obrazów, sieci neuronowych, systemów eksperckich, hurtowni danych) w szerokim spektrum nauk o Ziemi.


 
 
Projekt i wykonanie: Justyna Bała