Polska Akademia Umiejętności
 
  Redakcja
Bieżący numer
   

Komitet Redakcyjny Wydawnictwa:

Redaktor Naczelny

 • Jadwiga Maciaszek, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland

Redaktor językowy

 • dr Aleksandra Wagner, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland

Redaktorzy

 • dr hab. inż. Krzysztof Bukowski, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland
 • dr hab. inż. Wiolleta Sokoła-Szewioła, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland

Sekretarz redakcji

 • Dr inż. Anna Szafarczyk - szafarcz@agh.edu.pl

Rada Naukowa

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland
 • prof. dr hab. inż. Adam Chrzanowski, Department of Geodesy and Geomatics Engineering, University of New Brunswick; Fredericton, N.B, Canada
 • prof. dr hab. inż. Mustafin Murat Gazizovich, National University of mineral resources "mountain", St. Petersburg, Russia
 • prof. dr hab. inż. Anatoliy Haydn, Ukrainian Academy of Mining Sciences, Ukraine
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kotlarczyk (Honorowy Przewodniczšcy Komisji), AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland
 • prof. dr hab. inż. Alexander S. Makarenko , National Technical University of Ukraine (KPI), Kyiv, Ukraine
 • prof. dr hab. inż. Stefan Miska , College of Engineering and Natural Sciences, University of Tulsa, Tulsa, USA
 • prof. dr hab. inż. Marian Noga, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland
 • prof. dr hab. inż. Jan Olędzki, University of Warsaw, Poland
 • prof. dr hab. inż. Jakub Siemek, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland
 • prof. dr hab. inż. Anna Szostak-Chrzanowski, Department of Geodesy and Geomatics Engineering, University of New Brunswick; Fredericton, N.B, Canada
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland


 
 
Projekt i wykonanie: Justyna Bała