Polska Akademia Umiejętności
 
  Kontakt
Bieżący numer
   

Redaktor Naczelny
Jadwiga MACIASZEK


Adres Redakcji

Akadamia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej
Zespół Geodezji Górniczej

30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
tel. (012) 617-44-81, fax. (012) 617-50-76
e-mail:maciaszeagh.edu.pl


Adres Wydawnictwa

Polska Akademia Umiejętności - Wydawnictwa
31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17
tel.(012) 424-02-012
e-mail:wydawnictwopau.krakow.pl 
 
Projekt i wykonanie: Justyna Bała